Bomen vellen

Geheel vellen

Indien de bomen kunnen vallen, worden ze in hun geheel geveld. Overdreven veel plaats is daarvoor niet nodig, als je weet wat je doet. De boom met al zijn facetten wordt goed onder de loep genomen: soort boom, zware takken, torsie, aantastingen die de breuksterkte kunnen beïnvloeden, de lengte wordt bepaald, … Al dat soort zaken wordt goed bekeken om de juiste valkerf te maken, zodat de boom precies valt waar ze komen moet. Niet te veel naar links of naar rechts en niet te ver vooruit, zodat de klant met een gerust hart zijn woning, tuinhuis, omheining, andere bomen en beplanting, … aan ons kan toevertrouwen.

Foto's links: Als er plaats genoeg is om een kraan te gebruiken, worden de bomen af gezaagd en neergelegd. Klaar om te verzagen.
Foto's rechts: Als er weinig plaats is in de tuin, liften we de bomen/takken over gebouwen en constructies om zo snel en efficiënt de takken en de stam te verzagen en af te voeren.

Ontmantelen

Indien de bomen niet in hun geheel kunnen vallen, worden ze ontmanteld en stuk voor stuk naar beneden gehaald. Dit gebeurt heel vaak nabij woningen, afsluitingen, tuinhuizen, terrassen, zwembaden, … Er wordt steeds goed op toegezien dat er geen schade wordt aangericht aan bestaande bouwwerken en onderbeplanting! Kan of mag er niets vallen, dan worden de takken en de stam opgevangen en op de grond gelegd, desnoods een heel eind weg van de boom. Met behulp van touwen kunnen we de takken en stukken stam deponeren waar wij willen, als het even kan zelfs rechtstreeks in de container van de vrachtwagen…

Foto's links: Deze dode beuk stond tegen een muur en naast een poolhouse.
Foto's rechts: De stam wordt tak per tak ontmanteld en de stukken worden opgevangen met touwen. Ofwel worden de takken gelift en op de grond verzaagd en verhakseld.

(Storm)schade opruimen

Stormschade (o.a. afgebroken of uitgescheurde takken, omgewaaide bomen) wordt zorgvuldig verwijderd. Wij zijn met voldoende materiaal uitgerust om bomen – indien nodig – te liften en te verwijderen. Op die manier kan verdere schade vaak vermeden worden.

Schade (door o.a. bouwwerken) wordt achterhaald en de mogelijke oplossingen worden aan de klant voorgelegd en bij goedkeuring uitgevoerd.

We kregen een telefoontje voor een omgewaaide boom... op het dak! De boom werd van het dak gelift en naast de woning gelegd. Daarna werd de dakgoot weer vrij gemaakt van twijgen en blaadjes die er in terecht gekomen waren.

Opkuis van het terrein

Na de vel- en/of snoeiwerken ruimen wij het terrein netjes op, zodat u daar zelf geen tijd meer aan hoeft te spenderen. We hebben het nodige materiaal om snel en efficiënt te werk te gaan, zowel voor de grove opkuis als voor het fijne werk.

Met onze kniklader verzamelen we snel grote hoeveelheden takken voor de hakselaar. Dit bespaart ons heel wat stappen!