Snoeien van bomen

Jeugd- en begeleidingssnoei

Als de (aangeplante) bomen in een jonge fase gesnoeid worden, zullen die beter uitgroeien en grote problemen (en dus ook grotere kosten) vermeden worden. Door jonge boompjes een goede start te geven, heb je heel wat minder kans op o.a. wrijvende takken, dubbele toppen, plakoksels en dat soort dingen. De snoeiwonden zijn ook kleiner en vergroeien dus sneller, wat bacteriën en schimmels minder kans geven om de bomen aan te tasten. Aan een jonge boom is uiteraard ook heel wat minder werk…

jeugdsnoei

Uitlichten / onderhoudssnoei / zomersnoei

Bij het uitlichten van een boom, komt heel wat meer licht door het bladerdek. Het is vaak helemaal niet nodig om een boom te vellen of ‘in te korten’ om meer zonlicht te hebben. Bij een drastische snoei krijg je daarbovenop een extra groeischeut, waardoor er nog veel meer zonlicht ontnomen wordt. En bij een te drastische snoei, is de kans groot dat de boom na een korte tijd helemaal afsterft.

Het uitlichten, de onderhoudssnoei of de zomersnoei voorkomt in grote mate takbreuk en uitval van dood hout bij bijvoorbeeld storm. Ook kunnen van dichtbij aankomende problemen (ziekte, aantastingen,…) opgemerkt worden. Bij tijdig ingrijpen wordt vaak (grotere) schade vermeden. Als er gesnoeid wordt, wordt de natuurlijke habitus van de boom behouden, want zo groeit een boom het best. Een onderhoudssnoei resulteert in een vitale, gezonde boom waar je nog jaren plezier aan kan hebben!

De takken van dit boompje duwden tegen de garage.

Door stamschade had deze boom al veel afgestorven takken. Al het dode hout werd verwijderd.'

Achterstallige snoei

Ook bij achterstallige snoei wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke habitus van de bomen. Rekening houdende met de standplaats, worden de bomen zo zorgvuldig mogelijk gesnoeid. Een goede plantenkennis is hier van groot belang! Niet iedere boom kan zomaar het hele jaar rond gesnoeid worden. De boom in het juiste seizoen snoeien, kan het verschil maken tussen het behouden van een mooie boom, of het moeten vellen van een aangetaste, gevaarlijke en/of afgestorven boom.

Voor en na

Knotten / kandelaberen

Als de bomen er zich toe lenen, kunnen ze geknot/gekandelaberd worden. Dit geldt niet enkel voor knotwilgen. Platanen en lindes verdragen het goed om gekandelaberd te worden, als je er in een vroeg stadium mee start. Knotten of kandelaberen van oudere bomen is helemaal uit den boze! Door de grote snoeiwonden krijgen schimmels en bacteriën er vrij spel wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Deze boom wordt al jaren geknot om de kroon compact te houden in de beperkte ruimte waar hij groeit. De knotwilgen worden terug op hun oude knot gezet.

Een boom kan tegen een muur geleid worden of als groen scherm. De leilinden rond de kerk te Westkapelle waren aan een opknapbeurt toe. Ze werden terug geknot op de oude knot en er werden nieuwe scheuten geleid om het geheel weer dicht te laten groeien.

Fruitbomen snoeien

De snoei van de fruitbomen gebeurt naar van de wensen van de klant:

  • in functie van het fruit,
  • om de levensduur van (oude) fruitbomen te verlengen (verjongen),
  • voor het decoratieve aspect van de boom (vorm, structuur, bloei, herfstkleur)
  • of een combinatie van voorgaande doelstellingen

Het snoeien van fruitbomen kan niet vergeleken worden met het snoeien van sierbomen of -struiken. Hiervoor is een totaal andere visie nodig. Fruitbomen worden het best jaarlijks (bij sterk groeiende bomen) tot 3-jaarlijks gesnoeid. Dan heb je het beste resultaat.

Werd er al jaren niets meer aan de fruitbomen gedaan, dan kunnen we die toch nog in een redelijke tot goede conditie krijgen. Maar daarvoor vraag je best eerst ons advies.

Voor en na