Standplaatsverbetering

VitalTree logo

VitalTree is het systeem voor standplaatsverbetering dat GreenID ontwikkeld heeft. Een standplaatsverbetering wordt toegepast als de bodem onder en rond de boom – en dus rond de wortels – verstoord is. En laten die wortels nu net de motor van de boom zijn…

Er kunnen zowel natuurlijke als menselijke oorzaken zijn die de bodem, waarin de boom groeit, verstoren. Dit kan gaan over ijzerlagen, wisselende grondwaterstand, (tijdelijke) ophoging, werkzaamheden rond de bomen, veel betreding in de kroonspiegel, … Noem maar op! Daardoor verdicht de bodem waardoor die niet meer goed doorwortelbaar is. De water/luchtverhouding is verstoord en er is een verminderde activiteit van de mycorrhiza. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waar de boom zonder ingrijpen niet meer uit raakt.

GreenID onderzoekt de bodem en we gaan de geschiedenis van eventuele werkzaamheden na. Met een goede diagnose kunnen we een standplaatsverbetering toepassen op maat van de boom. Met VitalTree herstellen we zowel de bodemtextuur als de bodemstructuur. Onder hoge druk blazen we lucht in de grond. De druk die we geven, is krachtig genoeg om ondergrondse scheuren te maken. Die scheuren in de bodem houden we open door er een lava-fractie in te blazen. Zuurstof kan zo terug bij de wortels komen en naargelang de noden van de boom, dienen we ook organische en/of anorganische voedingsstoffen toe. Zij verbeteren de bodemstructuur die van groot belang is voor de heropleving van het bodemleven en zijn microbiologie.

Met VitalTree kunnen we ook vloeibare voedingselementen toevoegen. We stellen zelf preparaten samen met bacteriën en schimmels die in symbiose leven met de boomwortels. Op die manier vergroten we de opnamecapaciteit van de wortels en de omzetting van organisch materiaal. Ook de kroonspiegel wordt onder handen genomen met voedings- en structuur bevorderende elementen. Deze dringen langzaam in de bodem en bevorderen het herstel van de bodemstructuur.

Structuurvorming in de bodem is een weg van lange adem. De duur is afhankelijk van de situatie waarin de boom verkeert bij de start van de behandeling. De levensfase van de boom speelt een grote rol bij het soort standplaatsverbetering. Wij bieden aan wat de bomen vragen. Vaak is een extra duw in de rug voldoende om de motor van een boom weer aan de praat te krijgen. En als de wortels hun werk weer kunnen doen, krijg je terug een vitale boom.

De resultaten van VitalTree zijn na 1 jaar al goed merkbaar ondergronds. Er zijn meer haarworteltjes en de bodem is weer vochtig/nis en klit goed samen. Het herstel van het bodemleven kun je het beste zien aan de aanwezige regenwormen. Bovengronds zie je dat de bomen nieuwe scheuten maken. De kroon is minder ijl en de bladeren worden opnieuw groter en hebben een intense groene kleur.

Onder hoge druk creëren we ondergrondse scheuren. Daarna kunnen we zowel vaste als vloeibare elementen tot bij de wortels blazen.

Verdeling van voedings- en structuur bevorderende elementen.

Het herstel van het bodemleven kun je het beste zien aan de aanwezige regenwormen. (resultaat na 1 jaar).

De bladeren worden opnieuw groter en hebben een intense groene kleur (foto toont voor versus na).